• Opdrachtgever:
    Domi Vivere
  • Opdracht:
    Ontwerp en bouw een informatieve website voor een nieuw woonconcept voor senioren.

Domi Vivere, een zorgeloos huis

Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen, zonder dat dit ten laste komt van hun verwanten en de WMO van de gemeente. Domi Vivere realiseert kleinschalige seniorenhuisvesting met het zorg-voor-elkaar principe. Hierdoor krijgen senioren de mogelijkheid om veilig en zelfstandig in hun wijk te blijven wonen.

Domi Vivere vult de steeds groter wordende behoefte in én verrijkt deze. We combineren separate zorgwoningen met een gezamenlijke huiskamer, veranda en tuin. De ‘huiskamer van de wijk’ is volledig ingericht voor ontspanning en gezamenlijke activiteiten.

De vrijheid van een eigen woning met alle noodzakelijke voorzieningen in combinatie met deze gezamenlijke ruimte maakt dat we eenzaamheid bestrijden en de beperking van kleinbehuisd opheffen.

Samen met buren koffie drinken of de feestdagen vieren, alles is mogelijk! Door de wijze van bouwen zorgen we voor een veilig gevoel, gecombineerd met uitgekiende domotica-toepassingen. De individuele zorgverlening wordt georganiseerd met de lokale thuiszorgorganisaties.

Meermakers realiseerde de website en de complete huisstijl.